Transforming Communication, Transforming Conflict

Transformatieve Mediation, bestaat als een aparte mediationbenadering vanaf 1994 toen Robert A. Baruch Bush en Joseph P. Folger hun boek The Promise of Mediation publiceerden. Het is een benadering van conflicten die erop gericht is conflictpartijen beter met elkaar te laten communiceren. Hierbij staan de principes van empowerment en recognition centraal. De veronderstelling is dat als mensen weer beter in staat zijn om autonoom beslissingen te nemen en zich in het perspectief van de ander te kunnen verplaatsen, de interactie veel constructiever gaat verlopen en het conflict transformeert. In de Verenigde Staten is The institute for the Study of Conflict Transformation een non-profit denktank die zich richt op de bestudering, ontwikkeling en verdere verbreiding van deze ideeën.

In het in Nederland gevestigde Transformative Mediation Institute richten we ons op de toepassing van dezelfde principes, empowerment en recognition, met het doel een constructieve en positieve menselijke interactie te bevorderen, in welke context het conflict zich ook afspeelt. Onze missie is: ‘transforming communication, transforming conflict’. Dit wil zeggen dat we mensen willen helpen hun eigen vermogens en vaardigheden te ontwikkelen waardoor ze constructiever met elkaar kunnen communiceren en zo hun onderlinge conflict op positieve wijze transformeert.

We bieden een variëteit aan diensten aan:

  • training en opleiding voor mediators, advocaten, managers, HR professionals, psychologen en ieder ander die als een derde partij in conflicten interveniëert.
  • Een-op-een coaching in communicatievaardigheden voor mensen die hun interactie en interventietechnieken willen verbeteren.
  • bronnen, zoals publicaties, bibliografieën, en links, voor hen die hierover meer willen weten en leren.

Een van de oprichters van het Transformative Mediation Institute, Hugo Prein, is al jaren actief op het terrein van communicatietraining, mediation, conflicthantering, coaching, groepsdynamica en organisatieverandering. Hij brengt met andere trainers zijn ervaring als mediator, interventionist, auteur, universitaire docent en onderzoeker tezamen in dit Instituut met het doel om de kwaliteit van de menselijke interactie te helpen verbeteren.

   

Laatste nieuws

Afgelopen december vond een vierdaagse Masterclass Transformatieve mediation plaats. Deze masterclass werd gegeven in twee blokken van 2 dagen, met een tussenliggende periode van ongeveer twee weken....
lees verder »
Onlangs is een belangrijk nieuw boek verschenen over Transformatieve Mediation: Transformative Mediation: A Sourcebook - Resources for Conflict Intervention Practitioners and Programs. Het boek wordt...
lees verder »

Blog berichten