Coaching

Met “Coaching” bedoelen we een ondersteunende een-op-een relatie gericht op het uitbouwen van vaardigheden en capaciteiten. Het Transformative Mediation Institute biedt een variëteit aan coachingsactiviteiten aan gebaseerd op de principes van empowerment en recognition. Dit betekent dat de coaching is gericht om mensen te helpen hun capaciteiten te vergroten in het tot uitdrukking brengen van zichzelf, het luisteren naar anderen, interpersoonlijk begrip op te bouwen, te reflecteren op de keuzes en de beslissingen die men wil maken en op het uitvoeren van die beslissingen.

Conflict Coaching

Conflict coaching is bestemd voor diegenen die hun capaciteit in het hanteren van conflicten willen vergroten. Dit kan van toepassing zijn op een conflict dat men denkt te gaan krijgen en waarop men zich wenst voor te bereiden, een lopend conflict of hypothetische conflictsituaties die voort kunnen komen vanuit zijn of haar persoonlijke of werksituatie. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen en praktiseren van vaardigheden om conflictinteractie beter te begrijpen en om te handelen op een manier die blijk geeft van zowel vertrouwen in zichzelf als in begrip voor de ander.

Executive Coaching

Deze vorm van coaching is bestemd voor diegenen die hun communicatieve en interactievaardigheden willen verbeteren met het oog op hun professionele ontwikkeling als mediator, conflictinterventionist, manager of HR professional. Ieder programma is maatwerk en toegesneden op de behoeftes van de cliënt en kan betrekking hebben op onderwerpen als de ontwikkeling van professionele vaardigheden voor:

  • Helder uitdrukken van zichzelf in spreken en schrijven
  • Zelf-vertrouwen en leiderschap communiceren naar anderen
  • Luisteren naar anderen
  • Interpersoonlijk begrip opbouwen
  • Team building
  • Reflecteren op keuzes
  • Het nemen van beslissingen
  • Het uitvoeren van beslissingen
  • Interviewen
  • Spreken in het openbaar


   

Laatste nieuws

Afgelopen december vond een vierdaagse Masterclass Transformatieve mediation plaats. Deze masterclass werd gegeven in twee blokken van 2 dagen, met een tussenliggende periode van ongeveer twee weken....
lees verder »
Onlangs is een belangrijk nieuw boek verschenen over Transformatieve Mediation: Transformative Mediation: A Sourcebook - Resources for Conflict Intervention Practitioners and Programs. Het boek wordt...
lees verder »

Blog berichten