Transformatieve Mediation

Transformatieve mediation beschrijft een unieke benadering van conflictinterventie dat in iedere context of bij ieder soort conflict kan worden gebruikt. Deze benadering is het eerst verwoord door Robert A. Baruch Bush en Joseph P. Folger in hun in 1994 verschenen boek The Promise of Mediation, en is sindsdien onderwerp geweest van verdere studie, onderzoek en ontwikkeling.

Bij Transformatieve Mediation gaat het om een constructieve verandering van de conflictinteractie die verder gaat en meer omvat dan de simpele oplossing van een conflict alleen. Er ligt een sterke nadruk op de communicatieve aspecten van conflicten en mediation. Dit komt o.m. tot uiting in het micro-focus op de directe interactie, de grote aandacht voor taal, het gesproken woord en de aandacht voor effecten van en de context waarbinnen de inter-persoonlijke communicatie zich afspeelt.

De transformatieve benadering ziet een conflict als een interactioneel verschijnsel en wordt gedefinieerd als een crisis in de menselijke interactie: het vermogen van de betrokkenen om met elkaar te communiceren en hun geschillen constructief te verwerken is kennelijk fundamenteel verstoord. Conflicten leiden tot het gevoel van controleverlies over de situatie, gepaard met een gevoel van verwarring, twijfel, onzekerheid en besluiteloosheid. Tegelijkertijd raakt iedere partij op zichzelf betrokken en van de ander vervreemd, wat betekent dat men defensief wordt, achterdochtig, vijandig, gesloten en ongevoelig voor het perspectief van de ander. Dus hoe sterk of doortastend en hoe betrokken bij anderen iemand ook is, in een conflict gaan mensen zich zwakker voelen en raken ze van de ander vervreemd. Het is een natuurlijke, algemeen menselijke reactie op een conflict: bijna niemand kan zich aan dit proces onttrekken.

Mensen zijn in principe in staat en hebben de morele kracht om tijdens een conflict - eventueel met de hulp van de mediator - deze destructieve tendens weer om te buigen. Transformatieve mediation gaat ervan uit dat de deelnemers dit ook eigenlijk willen in de mediation, wat voor soort relatie ze met de andere betrokkenen ook hebben.

Tranformatieve Mediation wordt gezien als een proces waarin de mediator de deelnemers helpt de kwaliteit van hun interactie en onderlinge communicatie te verbeteren. Hierdoor worden ze beter in staat de beslissingen te nemen die in verband met het conflict noodzakelijk zijn. De taak van de mediator is dus de deelnemers die door de conflict­escalatie tijdelijk onbekwaam zijn geworden, te helpen hun vermogen om beslissingen te nemen en hun vermogen om andermans perspectief in ogenschouw te nemen, te herstellen. Het gaat dus niet - zoals soms weleens ten onrechte wordt verondersteld - om het herstellen van de harmonie of om het herstellen van de relatie op zich. Het gaat dus evenwel om de verbetering van de communicatie en interactie tussen de deelnemers, waardoor zij - als ze dat eventueel wensen - ook beter aan harmonieusere verhoudingen, het herstellen van hun relatie of aan andere oplossingen kunnen werken.

   

Laatste nieuws

Afgelopen december vond een vierdaagse Masterclass Transformatieve mediation plaats. Deze masterclass werd gegeven in twee blokken van 2 dagen, met een tussenliggende periode van ongeveer twee weken....
lees verder »
Onlangs is een belangrijk nieuw boek verschenen over Transformatieve Mediation: Transformative Mediation: A Sourcebook - Resources for Conflict Intervention Practitioners and Programs. Het boek wordt...
lees verder »

Blog berichten