Masterclass Transformatieve Mediation: Introductie

De term transformatieve mediation wordt op nogal uiteenlopende manieren gebruikt (zie blog). Het gaat ons niet om iets spiritueels of om een transformatief ‘bekeringsproces’ van een individueel persoon noch om het bewerkstelligen van harmonieuze relaties. Voor ons gaat het daarentegen om een transformatie van de interactie en het doorbreken van de starre en destructieve communicatiepatronen die in de loop van een conflict kunnen zijn ontstaan. Een dergelijke transformatie van de interactie vraagt eerst om behoorlijk wat conflictueuze en emotionele communicatie (conflict talk) en verloopt dus allesbehalve dan harmonieus. Conflictpartijen komen bij een mediator omdat hun conflict vaak dermate is geëscaleerd dat ze het zelf niet meer op een constructieve wijze kunnen hanteren. Emoties spelen de boventoon en overspoelen de betrokkenen (flooding). Het bekritiseren van de ander, uitingen van sarcasme en minachting, dwang en machtsmisbruik en andere destructieve communicatietactieken verhogen het onderlinge wantrouwen, en verkleinen de bereidheid om er samen uit te komen. Het maakt de communicatie defensief, verhoogt de kans dat mensen zich gedeeltelijk of helemaal uit de communicatie terugtrekken (stonewalling) en stimuleert zo de ontwikkeling van starre, destructieve interactiepatronen. Hierop speelt de transformatieve benadering in en stelt ze zich dus tot doel om dit soort destructieve patronen te doorbreken en de conflictpartijen weer beter met elkaar te laten communiceren. De principes van autonomie (agency) en empathie staan hierbij centraal. De veronderstelling is dat als mensen weer beter in staat zijn om autonoom beslissingen te nemen en zich in het perspectief van de ander te verplaatsen (empathie), er een belangrijke omslag in hun interactie plaatsvindt (shift), het conflict transformeert en de interactie veel constructiever gaat verlopen.
Wilt u zich wat verder oriënteren, verwijzen we u naar Nederlandstalige literatuur en/of Engelstalige literatuur over Transformatieve mediation.

Doel
Het doel van dit programma is om mediators en anderen die professioneel met conflicten te maken hebben de grondprincipes en de praktijk van transformatieve mediation bij te brengen. De trainers leggen daarbij het accent op de rol van communicatie in conflictescalatie, deëscalatie en conflicttransformatie.
Cursisten krijgen de gelegenheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen in simulaties en rollenspelen.
Zij kunnen door middel van oefeningen en discussies hun inzichten verdiepen in de aard van conflicten en conflictinteractie. Hen wordt geleerd hoe zij als mediator met hun interventies de partijen kunnen helpen het conflict weer te laten deëscaleren, zodat zij uit hun machteloze kramp en individueel isolement kunnen komen en zich weer beter kunnen verplaatsen in de ander. Hen zal ook worden geleerd hoe zij als mediator partijen kunnen helpen hun interactie constructiever te laten verlopen, waardoor ze in staat zullen zijn de keuzes te maken die ze zelf willen maken en de beslissingen te nemen die in het kader van hun conflict noodzakelijk zijn.

Inhoud van het programma

Praktische Informatie

   

Laatste nieuws

Afgelopen december vond een vierdaagse Masterclass Transformatieve mediation plaats. Deze masterclass werd gegeven in twee blokken van 2 dagen, met een tussenliggende periode van ongeveer twee weken....
lees verder »
Onlangs is een belangrijk nieuw boek verschenen over Transformatieve Mediation: Transformative Mediation: A Sourcebook - Resources for Conflict Intervention Practitioners and Programs. Het boek wordt...
lees verder »

Blog berichten